DNS a.s. - distribuce s přidanou hodnotou

Konference je úspěšně za námi, děkujeme všem za účast. Materiály z konference postupně zveřejníme zde na webu.

Vážení přátelé,

od naší první konference uteklo již skoro 18 měsíců a za tu dobu proběhlo nejen hodně vody, ale došlo k postupnému a předpokládanému nárůstu využívání podnikových sociálních sítí v ČR. Firemní facebook má snad už každá retailová firma, Twitter se stal důležitým volebním nástrojem a o sociálních médiích se začíná mluvit obecně i v kontextu vnitřního využívání ve firmách. "Social" je bezesporu jeden z hlavních globálních socioekonomických trendů, který se postupně etabluje i u nás.

Velmi mne těší, že už mezí námi jsou české firmy, které se úspěšně vydaly na cestu k social business, ale hlavně to, že jim social business opravdu pomáhá k dosažení lepšího fungování i výsledků. Zástupci několika z nich vloni sedělii v hledišti a letos se s námi již podělí o své zkušenosti.

Byť to tak možná na první pohled nevypadá, social business je pouze z 10-30 % o IT, zato z 70-90 % o lidech a firemní kultuře. Letošní konferenci jsme se proto rozhodli věnovat tématu adopce social business, tedy hlavně metodám a výměně zkušeností s ohledem na naše lokální prostředí - firemní kulturu, komunikační zvyklosti a manažerské styly. Navíc málokterá česká firma má 20.000 zaměstnanců, a proto se česká cesta k social businessu liší třeba od té americké nebo asijské.

Konferenci letos pořádáme s HR kavárnou, protože social business je o lidech a HR oddělení (tedy skutečné HR, nikoliv jen jeho okleštěná forma PAM - personalistika a mzdy) logicky hrají klíčovou úlohu v implementaci podnikové sociální sítě.

Jan Valdman, DNS a.s.

O konferenci

Get Social 2013 je již druhý ročník konference věnované propagaci podnikových sociálních sítí a social business. Naší snahou je seznámit s tímto velice zajímavým trendem co nejvíce českých organizací a pomoci jim na jejich cestě při implementaci myšlenek social business. Konference je pojatá jako místo pro získání novinek, výměnu zkušeností i prezentaci vlastních úspěchů, které mohou ostatní inspirovat a povzbudit.

Tak, jak se čím dál více zaměstnanců propojuje v sociálních a vysoce multimediálních prostředích mimo své zaměstnání, stávají se tradiční korporátní nástroje pro spolupráci rychle zastaralými... aby firmy byly v kontaktu s novou generací zaměstnanců, musejí změnit své komunikační metody...v rychle se měnícím podnikatelském protředí musíme pěstovat volnou komunikaci a omezovat vrstvy řízení, abychom si zachovali rychlost a flexibilitu... musíme zničit firemní hierarchie, aby myšlenky mohli volně proudit... (IBM CEO study, 2012)

Firmy musí zpřístupnit svá data co největšímu počtu lidí a změnit firemní kulturu tak, aby podporovala důvěru a spolupráci, musí implementovat nástroje, které podchytí kolektivní znalosti, zkušenosti a komunity. Pokud tak učiní, vytvoří prostředí pro nové inovátory a firemní úspěchy, které jsou založené právě na spolupráci.

Social business mění spolupráci ve firmách. Umožňuje sdílet více lidem více nápadů jednoduchou a zábavnou formou. Firmy pružněji a rychleji reagují na požadavky trhu, pracují efektivně, získávají nové zákazníky a jsou finančně úspěšnější. Social bussines je nový světový trend v podnikání o kterém je dobré vědět víc.

Na konferenci jsme pozvali několik vynikajících zahraničních řečníků i české odborníky na social business, social media, komunikaci a spolupráci.

 

Pro koho je konference určena?

Konference je určena pro všechny zájemce o nové trendy a formy komunikace a řízení firem:

Co bylo k vidění vloni?

V loňském roce proběhla konference v rozshu deseti přednášek, z nichž některé můžete shlédnout na stránce Filosofie konference. Náš keynote speaker Louis Richarson večer dokonce vystoupil v Hydeparku České televize.

 

Knihy o social busineness

Zajímá vás téma #socbiz nebo nové možnosti, které přinášejí sociální metody sdílení a spolupráce? Možná si budete chtít přečíst některou z následujících knih. Pokud na to nemáte čas, přijďte na konferenci! Česká literatura zatím bohužel neexistuje...


Social Business By Design: Transformative Social Media Strategies for the Connected Company

 


The Seven Success Factors of Social Business Strategy


Get Social: A Practical Guide to Using Social Media For Business

Getting Social - The complete guide to successfully implementing social media into your business

Opting In: Lessons in Social Business from a Fortune 500 Product Manager


Get Bold: Using Social Media to Create a New Type of Social Business

 


Doing Business with IBM Connections: Opportunities for Improving Processes, Driving Results, and Achieving Great Outcomes with IBM Connections 4.5

User Adoption Strategies: Shifting Second Wave People to New Collaboration Technology