DNS a.s. - distribuce s přidanou hodnotou

Řečníci na konferenci

Na této stránce najdete profily řečníků, které jsme pozvali na konferenci. Seznam průběžně doplňujeme.

Sasja Beerendonk, e-office, NL

Sasja (Saša) pracuje jako collaboration consultant a social business strategist v holadnské společnosti e-office. Je školitelkou se specializací na user-adoption a change management. Sasja přes 20 let pracuje s klienty, kteří stojí před problémem implementace nového software nebo nástroje do firmy; software je používán lidmi a žádný nástroj nefunguje dobře, pookud není správně používán. Proto Sasja vytváří s klienty různé adopční plány a scénáře, které nejen informují a proškolí zaměstnance, ale které je i zapojí a motivují.

Sasju jsme pozvali, aby nám ukázala svěží a neotřelý přístup k adopci social business.

@sbeerendonk   linked-in

 

Luis P. Aguilar Cantarino, IBM MEA

Over the last 13 years Luis has been a core active agent of IBM HR transformation and has been directly involved in the set-up, development and maintenance of HR efficiency major projects with an emphasis on extended HR networks, HR world-wide delivery excellence and major HR techology infrastructure platform design and deployment. Luis is a passionate believer of the potential of Human Resources as a genuine global function bringing sustainable competitive advantage to organisations.

linked-in

 

Martin Couf, Whitesoft

Martin pracuje jako technický ředitel v IT společnosti Whitesoft, která mj. nasazuje podnikový sociální software. Vystudoval genetiku a molekulární biologii, ale svými znalostmi v oblasti IT a pragmatickými názory na fungování lidí a firem strčí do kapsy lejakého IT odborníka.

Martina jsme pozvali, aby se s námi podělil o zkušenosti s využíváním nových způsobů komuniakce a spolupráce včetně gamification v jejich firmě.

@MCouf   linked-in

 

Tomáš Feige, VŠE

Tomáš je ambasadorem Kompetenčního centra Collaboration Solutions při Vysoké škole ekonomické v Praze a v rámci svého Ph.D. studia i hlavním hybatelem aplikovaného výzkumu v oblasti možností využití podnikových sociálních sítí. Aktivně spolupracuje se zahraničními týmy a institucemi a pod hlavičkou Kompetenčního centra se podílel na zavádění a podpoře social business v několika českých firmách.

Tomáše jsme pozvali, aby nám řekl své zkušenosti se zaváděním social business v čekém prostředí a poodhalil nejčastější oborové use-cases.

linked-in

 

Filip Neterda, Deloitte

Pracuje jako senior konzultant v oblasti elektronizace procesů a strategického poradenství se specializací na inovační management a sociální sítě. Filip radí velkým společnostem a veřejnému sektoru, vzdělávacím a vědeckým organizacím nebo malým a středním podnikům v oblastech zvýšení efektivity, elektronizace a zavádění řízení inovací. S ohledem na sociální sítě je v pražské pobočce také zodpovědný za pravidelný kontakt s globální sítí znalostí a zkušeností Deloitte, monitoring posledních trendů a praktickou implementaci těchto poznatků.

 

Josef Kadlec

Josef Kadlec byl původně softwarový inženýr, vystudoval ČVUT a pracoval nekolik let pro mezinárodní korporaci. Společnost dlouhodobě řešila problémy s náborem, a protože Josefa Kadlece nejvíc motivují výzvy, tak si založil vlastní IT personální agenturu. Snažil se to dělat lépe, například zveřejňoval, pro koho nové lidi hledá, úspěšné kadidáty dokonce odměňoval. Pak napsal knihu o LinkedInu „People as Merchandise: Crack the Code to LinkedIn Recruitment", rovnou v anglickém jazyce pro americký trh.

www.peopleasmerchandise.com   linked-in

 

Petr Kunc, IBM, ČR

Petr pracuje ve společnosti IBM Česká republika jako specialista na software pro spolupráci, komunikaci a social business. Od konce devadesátých let pomáhá navrhovat a nasazovat tato řešení ve firmách všech typů a velikostí. Petr byl jedním z těch, kteří začali ve své firmě myšlenky social software používat a postupně tak šířit mezi kolegy.

Petra jsme pozvali, aby nám ukázal IBM Connections, nejlépe hodnocený ESN nástroj na trhu.

@petr_kunc   blog   linked-in

 

Martin Malý

Milovník webových technologií a elektroniky. Dlouhá léta pracoval jako programátor, vývojář, správce IT nebo vedoucí internetových projektů. Stál u začátků blogovací vlny v ČR a v posledních letech publikuje nejen na svém blogu misantrop.info, ale příležitostně píše i pro jiná periodika (Lupa, Root, Respekt, IHNED, Ekonom). V posledních letech pracuje na pozicích, které propojují programování a svět médií.

Martina jsme pozvali, aby nás blíže seznámil s matematickými modely fungování lidských komunit a podělil se s námi o úvahy o spolupráci a lidských charakterech.

@adent   blog   linked-in

 

Zdeněk Michálek, CZC.CZ

Pracuje ve společnosti CZC.CZ jako ředitel pro strategii a rozvoj. Je jedním z lidí, kteří stáli za zavedením social business v CZC.CZ

Zdeňka jsme pozvali, aby nám vyprávěl příběh společnosti CZC.CZ a ukázal nám, kam se může firma za jediný rok posunout.

@zdenek_michalek   linked-in

 

Michal Ondráček, Koučink centrum

Ke koučinku ho přivedlo setkání s Johnem Whitmorem, autorem knihy Koučování a absolvování jeho kurzu dle metodiky GROW v roce 1996. V současné době se specializuje na koučink, a to jak koučování jednotlivců, tak koučování týmů. Michal Ondráček je vyškolen Timem Gallweyem, autorem přístupu Inner Game, je absolventem ICF akreditovaného kurzu The Art & Science of Coaching od Marylin Atkinson, Erickson College International a certifikovaný facilitátor Simulátoru efektivní spolupráce IGEOS.

linked-in

 

Lucie Rohlíková

Lucie je uznávanou odbornicí na e-learning a spoluautorka knihy "Vyučovací metody na vysoké škole - praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia" (Grada, 2012). Dlouhodobě se věnuje vzdělávání vysokoškolských učitelů a lektorů dalšího vzdělávání. Specializuje se na e-learning a moderní technlogie, je zkušenou autorkou a tutorkou online kurzů.

Lucii jsme pozvali, aby nám vysvětlila, jak vlastně funguje proces nerofmálního nebo neřízeného samovzdělávání dospělých.

 

Brandon Seppa, IBM

Brandon pracuje ve společnosti IBM jako executive konzultant pro oblast social business a "web experience". Promáhá zákazníkům identifikovat a řešit business problémy v oblasti komunikace a spolupráce.

As an Executive Social Business & Web Experience Consultant, Brandon Seppa is responsible for helping customers and prospects in Central and Eastern Europe, the Middle East, and Africa solve their business problems with the application of IBM Social Business Software. He has expertise in Messaging, Social Collaboration, and Unified Communication as well as deep Portal application/solution design and development skills.

linked-in

 

Petr Skondrojanis, LMC

Vždy pracoval s lidmi a svět práce jako takový jej začal přitahovat již v polovině 90. let. Je podnikatelem i kolegou, zaměstnancem i freelancerem. Nemá rád škatulky, a proto se do žádné moc nehrne. Baví jej pracovat s lidmi a tvořit s nimi cokoliv, co jemu i ostatním bude dávat smysl a bude to užitečné. Může to být vytváření HR kavárny, propagace flexibility a diverzity nebo ladění firemních kultur a audit pracovních vztahů. Hlavním smyslem jeho „kariéry” je vždy tvořit něco smysluplného, na co si troufne. V současnosti je baristou a spolupracuje se společností LMC na designu a rozvoji HR kavárny a pracuje na několika HR marketingových projektech a občas i něco moderuje.

www.hrkavarna.cz   @HRkavarna   linked-in

 

Julia Szymanska, Avast

Julia je polka dlouhodobě žijící v Praze. Od roku 2008 spojená se společností AVAST Software, kde má na starostí komunikaci a strategii na sociální media. V AVASTu získala nejenom zkušenosti se sociálním marketingem v specifickým "freemium" business modelu, ale také s využitím sociálních sítí k ostatním cílům mezi jiným i "social hiring". Součastně prosazuje sociální media jako nástroj interní komunikace, zejmená pro zaměstnance pracující vzdaleně. Svoje zkušeností využiva také v praci se studenty VŠUP i Marketingu, kde pomáhá u projektu Creative Fashion Marketing.

@Dzulaya   linked-in

 

Josef Šlerka

Ředitel Ataxo Internactive a vedoucí katedry nových médií na UK, člověk známý z mnoha médií, kde se vyjadřuje k politickým i iT tématům.

Josefa jsme pozvali jako propagátora gamifikace, ve kterém spatřuje "další evoluci webu"

@josefslerka   linked-in

 

Mirka Toušová, Deloitte

Internetovými projekty se začala zabývat v roce 1999, kdy v ČR začaly vznikat první významné portály a firemní webové stránky. Jako šéfredaktorka portálu Tiscali řídila přes 2 roky redakční tým, v GTS International se věnovala redesignu webů podle nejnovějších user experience poznatků a designových a technologických požadavků, v GE Money Bank působila n+kolik let jako specialistka na webcontent a optimalizaci obsahu, nově vzniklé ZUNO Bank přes 2 roky řídila online marketingové kampaně pro ČR a SR včetně launchovací kampaně při vstupu banky na český trh. V rámci této pozice si rozšířila své zkušenosti o využití specializovaných technologií jako remarketing nebo využití sociálních sítí. V současné době se na volné noze věnuje jako konzultant vybraným online projektům.

linked-in

 

Jan Valdman, DNS

Pracuje ve společnosti DNS, kde má na starost rozvoj obchodních partnerů. Ve své profesní historii vystřídal různé technické i manažerské IT role a podílel se na řadě projektů, převážně z oblasti internetových aplikací, portálů a podnikových systémů. Kromě práce pro DNS externě přednáší systémovou integraci na Fakultě aplikovaných věd ZČU. Je nadšeným propagátorem trendu social business a mj. zorganizoval letošní i loňskou konferenci Get Social.

@jan_valdman   linked-in

 

Pavel Wimmer, IBM ČR

Pavel pracuje ve společnosti IBM, kde se věnuje spolupráci s univerzitami, vyhledáváním a rozvojem talentů pro IBM, její zákazníky a business partnery. Pavla jsme pozvali, aby nám pověděl svůj příběh, jak přešel z emailové komunikace na řízení svých mladých kolegů pomocí sociálních sítí. Ve svém výstupu se podělí o své osobní zkušenosti jak lze využít podnikovou sociální síť pro tým vice jak 70 lidí. V příspěvku se můžete těšit na typy, jak podnikovou sociální síť efektivně využít pro vedení a rozvoj talentů, jak může podporovat inovace, spolupráci, sdílení znalostí, otevřenost a unikátní hodnoty, kterými se rozvojový program pod jeho vedením může pochlubit. Pavlovi se podařilo úspěšně vybudovat vzdělávací centrum v Siemens VDO, stejně úspěšně i talentový program IBM Smarter University.

linked-in

 

Lenka Zelingrová, Koučink centrum

Lenka založila v roce 2005 ve svých 24 letech společnost Koučink Centrum, s.r.o., která je lídrem na trhu koučování v ČR a SR a specializuje na mezinárodně akreditované vzdělávání v koučinku a zavádění komplexních systémů zvyšování výkonosti skrze koučování do firem. Absolvovala řadu mezinárodně akreditovaných programů zaměřených na koučink, emoční inteligenci, NLP a Leadership. I přes Lenky negativní vztah k sociálním sítím v roce 2012 zavedli v Koučink Centrum IBM Connections, díky kterému došlo k mnoha pozitivním změnám. Dnes je Lenka aktivním propagátorem IBM Connections, protože jí praxe ukázala, že je to velmi efektivní nástroj, který vedle svých skvělých funkcí pomáhá snížit míru stresu.

Lenka nám ukáže, proč ženy a muži fumgují v komunitách i sociálních sítích na základě naprosto odlišných principů chování.

linked-in